Begrepp for osh hantering

Det engelska språket CRM-programmet Costomer Relationship Management är ett bra förvaltningskoncept. Det är ett val av procedurer och även de nödvändiga verktygen för att hantera relationer med en man korrekt. Hans plan är först och främst att automatisera och stödja processen i förhållandet mellan kund och organisation.

Systemet syftar till att stödja järnvägar inom områden som marknadsföring, ledning, kundservice eller försäljning. Lösningen är huvudsakligen botad i att hantera information med en man. Konceptet ska stödja alla kontaktfaser mellan mannen och byrån, det vill säga identifiering av kundbehov, kundidentifiering, ingående av en viss transaktion och kundservice. När du kommunicerar Costomer Relationship Management kan du skilja mellan tre varianter av systemet, nämligen: ett interaktivt, operativt och analytiskt system.Det interaktiva CRM-systemet klassificeras som en kontaktcentral eller CRM-kommunikation. Det handlar om att hantera alla möjliga kontaktkanaler hos en man med en viss organisation. Denna metod baserades på callcenter.Den operativa CRM kommer att köpa för att samla och dela kunskap om kunden. Sådan information möjliggör först och främst omfattande och fullt stöd för en potentiell köpare. Systemet är markerat med kontorsmetoden. Den har tre funktionella grupper som marknadsföring, försäljning och teknisk support. Hela operationella cm handlar om att förvärva en kund, slutföra försäljningen och upprätthålla en man i ett bolag.Det analytiska CRM-systemet går vidare till planen för att analysera kunddata. Han handlar huvudsakligen om kundsegmentering, analys av deras antal, lojalitet och korganalys.CRM-mjukvaran är baserad på konstruktion av tratt, kallad en tratt.Denna implementering på torget eller från många år. Och med vilken dag som helst, multipliceras många fler. Först av allt, naturligtvis, på grund av en mer lysande och lättare tillgång till dataintegration och modernare metoder.Sammanfattningsvis möjliggör crm-mjukvaran speciellt en friare förståelse av kundens värde.