Brandrisker hemma och gard

I många branscher finns en större risk för brand. Det handlar inte bara om bränsle, energi, färg, men också produktion av socker eller mjöl. Ämnen som kan vara i huden på ånga, gaser, vätskor, fibrer eller aerosoler själva, i kombination med luft eller andra ämnen, kan mycket enkelt prata med varandra och fungera som sprängämnen.

Därför finns det många handlingar av rättfärdighet vars huvuduppgift är att förhindra bränder. Jag talar framför allt om ekonomins ministers rätt av den 8 juli 2010, i huvudsak de minimikrav för arbetets förtroende och hygien i samband med erbjudandet att presentera en explosiv atmosfär på arbetsområdet. Den här rättsakten syftar främst till att förebygga uppkomsten av någon explosiv atmosfär. Det arbetar också med att förhindra antändning och begränsa explosionseffekten.Explosionssäkra system, dvs hela & nbsp; explosionssäkra systemet innehåller många element. Vid försäkring i systemet bör man särskilt nämna varje membran för explosionslindring, explosionsskyddssystem och explosionsisoleringssystem.Membran är enheter som skyddar industriella enheter. Deras punkt är en garanti före varje filter, kvarn, tank, sorterare, kross eller cykloner.Däremot är explosionsundertryckningssystem utformade för att avlägsna bildandet av höga tryck under explosionen. Dämpningssystemet tillverkas först med en optisk och tryckgivare, kontrollpaneler, HRD-cylindrar och rostfria munstycken.Det första isoleringssystemet är ett system vars prioritetsplan först och främst är att minimera effekterna av en explosion. Jag pratar här om sådana anläggningar som kontrollventiler, snabbverkande bultar, explosionssäkra skorstenar och höghastighetsventiler.Man bör komma ihåg att explosionssäkra system är ett av kraven på tillit och hygien på jobbet.