Dammborttagning fran rokgaser ar mest effektiv nar den anvands

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor är i många fall perfekt förståda och dokumenterade. Därför är identifieringen av hot som kommer från deras närvaro under produktionsförloppet ganska populär. Situationen stannar mycket mer besvärlig när man flyttar, lagrar eller bearbetar bulkmaterial. I de flesta fall är till synes oskadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller papper i dammärenden en allvarlig explosionsrisk.

Mass ExtremeMass Extreme Mass Extreme Ett effektivt sätt att bygga muskelmassa hos män som vill se ut som riktiga tuffa killar!

Industriella centralvakuuminstallationer används för att behandla kvarvarande damm från parkettgolv, plana ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Därför syftar den till att upprätthålla hygien i arbetsrummet och därmed skydda arbetande personer och organisationer och verktyg mot de negativa effekterna av damm, inklusive risken för sekundära explosioner. Alla företag som utför industriella installationer måste utföra & nbsp; montering & nbsp; i enlighet med de nuvarande standarderna som stängs i direktivet & nbsp; atex installation.

Viktig uppgift utförd genom centraldammsugning:- att skydda hälsan och att vara människor som gör i en lägenhet mot skadliga effekter av damm.- skydd av maskiner och utrustning mot fel på grund av dammstörningar.- Skydd av konstruktion också av personer som utför aktiviteter mot effekterna av en okontrollerad explosion av pollen.

Varning - explosionsriskOm brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i dammsugningsprocessen, finns det en stor risk för en okontrollerad explosion. Drift leder då antagligen till förstörelse av såväl avdragenheten som hela enheten. Enligt statistik klassificeras filtreringsenheter och cykloner som allvarligt explosiva anordningar.

Central dammsugning och explosiv säkerhetSom nämnts ovan är en drink från den större betydelsen av centrala dammsugningsinstallationer att minska risken för sekundär explosion genom att ta bort den så kallade avsatt damm. Å ena sidan maximerar denna lösning enhetens explosion och brandsäkerhet, å andra sidan gör det möjligt att minska kostnaderna för att anpassa processinstallationen till kraven i ATEX-direktivet. Därför bör det noteras att i framgången för brandfarliga och explosiva damm måste installationen av centraldammsugning uppfylla de strikta kraven i ATEX-direktivet.