Elektriker eller rormokare

Den vanligaste skyddsformen är nuvarande skydd, som tillhandahålls i elektriska installationer. Skyddet av mottagare, motorer, transformatorer och distributörer är av betydelse, och deras svåraste uppgift är att skydda kablarna. Kortslutningsskyddsmetoden har varit densamma i många år. En mer känslig teknik är att hantera överbelastningsskydd. Valet av skydd beror på skyddets effektivitet, liksom på den gamla överbelastningen av ledningar och kablar.

XG-55

Föreskrifter och kvantiteter avseende konstruktion av elektrisk utrustning ställer de minimikrav som installationerna kräver att ta hänsyn till, inklusive inredningen i säkerhet, såsom typ av säkerhet, känslor och effektivitet samt plats. Det finns situationer där villkoren är mer krävande, och säkerheten måste certifieras. Idén för samma inkluderar innebörden där installationen kommer att genomföras. Om dessa är speciella yrken utsatta för skador på elektriska installationer, blir kvalitetskraven automatiskt mycket stora.Kortslutningsskydd är en vanlig typ av skydd. De är obligatoriska i alla elektriska kretsar, även i början, i kretsens bakgrund, och där det finns en minskning av kabellängden, till exempel genom att minska tvärsnittet av lägenheter eller med en annan styrning. I motsats till vad som förekommer är det inte så lågt och lätt att placera ett kortslutningsskydd i en kretskretsanläggning när det verkar vara. Det är viktigt att komma i raster inte mindre än 3 m från detta element. På grund av det sista fragmentet från filialen till skyddet är det givetvis dimensionerat eftersom den installerade säkerheten, före detta, påverkar detta tillvägagångssätt att sannolikheten för att en kortslutning uppträder vid den sista avdelningen är omöjlig. Samma förhållande beter sig i systemet för trådar som förbinder energikällor, bland annat transformatorer, batterier eller generatorer med brytare, förutsatt att skydden är placerade i brytaren, på kretseffekten. Dessa två undantag anses vara kortslutna om inget kortslutningsskydd finns.Den beskrivna frågan ska ges så mycket lindning och lite applicerad, de presenteras alltid i heminstallationerna för var och en av oss.