Explosionsskyddade grindar

EX-beteckningen är ett unikt beteckning, explosionsskydd som behandlas för utrustning och skyddssystem eller komponenter och delar.

I kontakt med stora skillnader i säkerhetsstorleken i Europeiska unionen beslutades att förena de nuvarande värdena i medlemsstaterna. Unified laws tillåter mycket tydligare och starkare varorflöde mellan EU-länderna. Så är den så kallade Direktivet om den nya metoden, som har visat en nyckellösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.För explosiva atmosfärer och anordningar avsedda för arbete i de sista distrikten bör två grundläggande ATEX-direktiv (från fransk atmosfär Explosible nämnas:- Direktiv 94/9 / EU ATEX95 Europaparlamentet och Europeiska rådet (i 1994/03/23 r. I storlek harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om utrustning, maskiner och säkerhetssystem som är kvar att öva i områden med risk för explosion- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (av den 16 december 1999 som reglerar minsta önskningar när det gäller arbetstagarnas säkerhet och säkerhet vid beteende av en explosiv atmosfär.Alla EX-enheter ska vara ganska märkta och skicka en serie test som lider för att eliminera eventuella fabriksdefekter. EU-direktiven, som vi antog 2003, strängt skapar och specificerar principerna för arbete och märkning av denna typ av utrustning.Du kan hitta mycket om Atex här.