Foraldra

Olika typer av installationer som stöder vätskor i hög temperatur eller gaser under extrema tryck står i riskzonen för överdriven ackumulering av detta tryck. Vad som händer inuti, för mycket tryck gör det nödvändigt att komma ut någonstans. Om installationen är helt innesluten, och de är alltid där, var tar överskottet ut? Nåväl, det kommer till en explosion och överskottet kommer genom sprängningen av hela installationen.

Eller finns det en möjlighet att förhindra denna standard från händelser, sådana fenomen? Tja, det är lycka till. Det är möjligt att trycket i byggnadsarbetena släpps, och att hela anläggningen är lättad och explosionen är i fara. Vilken lösning kan du uppnå då? Det finns särskilda säkerhetsventiler placerade i installationen. Deras hjälp är mycket öppen och skapar då att det faktiskt finns en bra upptäckt och en sådan vacker lösning. Tja, denna typ av säkerhetsventiler uppträder under säsongen när trycket når en hög, farlig nivå. Det är nu detta tryck som gör att ventilerna öppnas och därmed övervinna detta överskott. En ventilerad, lös installation kan fungera mycket bra, kan fungera mycket bra, utan att oroa sig för att något dåligt går fel. Det är emellertid viktigt att ventilen är ordentligt konstruerad. Att det inte börjar för snabbt, med för lite tryck, för att du inte kommer att göra din första funktion, och ofta för lågt tryck i konstruktionen är också oönskat. Samtidigt kan ventilen inte vara en liten känslig marknad, eftersom den inte öppnar vid rätt tillfälle, och definitivt för sent.