Gastronomi en mexico

Engelsk-härledd term coaching & nbsp; (vilket betyder utbildning är ett företag som har en interaktiv träningsprocess som slutar med tekniker i kombination med psykologiska tankar. Det finns en aktuell typ av personalutbildning som räknar med hur beslutsprocessen fungerar i anläggningen för att tillfredsställa deras professionella frågor, vilket hjälper andra människor eller företag att dynamisera tillväxttakten och gör det möjligt att förbättra företagets funktion. till exempel i arrangemanget med deras affärsverksamhet, karriärutveckling och dessutom analysera frågor om interpersonliga relationer med nya människor.

Professionell coachning gör det möjligt för kunder att fatta bättre beslut, använda sina verkliga predispositioner, klargöra sitt ansvar och fokusera på att optimera aktiviteter som leder till att få dem. Coaching är en process med självförbättring, varav den viktigaste är att förbättra kundens förtroende och visa stöd för att långsamt göra avsedda nya produkter baserade på hans egna slutsatser och intellektuella medel. Andra kännetecken för utbildning av & nbsp; anställda i form av coachning är:

coaching är helt frivillig ledning;tränaren har inte behörighet att överlämna någon testamente till klienten;det lär inte människor, det fungerar bara i processen att övertyga dem;byggs på grundval av frågor och stimulerar tänkande;det måste finnas en atmosfär av respekt och acceptans av kundernas åsikter;målet är att sprida till avsiktlig förändring.