Maskinkrav

Det stora pluset industrin behöver maskiner för att arbeta. Maskiner kan vara olika, men de måste använda en sida gemensamt. De måste kunna erhålla ett certifikat och bli erkända av Kontoret för teknisk inspektion att läsa. Dessa två önskningar är absolut nödvändiga.Vad ska man göra om maskincertifieringen inte ägde rum när den gjordes, som bevis på maskinens ålder (det gjordes i år då det inte fanns några sådana krav eller att leverantören inte gav oss ett lämpligt certifikat?

Hallu ForteHallu Forte En lösning på problem med haluksami

Om vi inte har ett certifikat kan vi ge tillbaka det till maskinen. I dagens plikt måste du hitta ett företag som har rätt att utfärda ett intyg. Certifiering av maskinen föregås av en ansvarsfull analys av de diagram som vi har. De är nuvarande elektriska, strukturella, pneumatiska och hydrauliska planer som vi bör få med medföljande dokumentation. Eftersom vi inte har en sådan dokumentation, var det för att anlita ett certifierat företag som systemen spelar (endast en, återskapa modellerna kommer att vara fruktansvärt dyrt, så om du någonsin köpa en maskin utan diagram, så låt oss perfekt två gånger. Efter att ha analyserat dokumentationen, om det inte finns några hinder, sker certifiering.Certifiering av maskiner är därför den första trafiken på väg att köpa hundra procent av en säker maskin. Efter certifieringen föreslår han att inbjuda kontoret för teknisk inspektion för inspektion. Om Kontoret för teknisk inspektion tillåter kan vi låta de anställda arbeta på maskinen. Men om vi föredrar att garantera att vår maskin är ordentligt säker, föreslår jag att du granskar små eller väsentliga krav.Certifiering av maskiner och revision av grundläggande krav och granskning av väsentliga krav, det finns samma verksamhetsområde för ett och samma företag. Under granskningen av små krav eller väsentliga krav görs liknande kontroller som under denna om certifiering sker. Alla modeller och tillverkarens dokumentation ställs in, och arbetsplatsinstruktioner och säkerhetslösningar ställs in. Många företag arbetar på ett sådant sätt att om de ser bra brister eller brister i oss, kommer de själva att föreslå förändringar och förändringar som syftar till att förbättra hälsa och säkerhet.