Metan explosion i donetsk

Mining i slutet är lyckligast i hela världen, och trots att metankol sömmar den säkraste. Säkerhet uppnås genom användning av olika tekniker och säkerhet, tack vare vilka vi begränsar möjligheten att antända eller explodera metan.

För att undvika metan explosion minimerar vi förekomsten av antändningsfaktorer, vilket kan minskas genom att tillämpa lämpliga anordningar. I minens framtid, det vill säga på väggen eller till förfader, finns det en önskan om att inkludere elförsörjningskombiner och förstöra transporttransportörer. Det här är bara resultatet av att gnistor av skadade kablar sprutas, vare sig skapandet av en elektrisk båge, återgår till tändning och metan explosion. Därför behandlas professionellt explosionsskydd även i hela elektriska apparater. Tack vare detta skydd som används i alla moderna enheter och institutioner, minimerar vi den elektriska potentialens penetration i metancentret, så att det i händelse av ett misslyckande kommer det inte att bli en tragedi. Miners elektriker som spelar mina situationer är specialutbildade inom explosionsskydd och flamskyddad så att de säkert kan skapa för sig och andra underjordiska arbetare. Varje elektriker, en gång vart femte år, måste räkna med en start i sådan träning, vilket kommer att resultera i en tentamen, tack vare vilken hans tankar kommer att uppdateras och kommer att lära sig gällande regler och stilar för flamsäker och explosionssäker prestanda.Explosionsskydd och flamprovhet är då ett viktigt element som används på någon gruva, vilket gör att det minimerar en metan explosionsrisk.