Narocanje h gynekolog kranj

Ett colposcope är ett viktigt verktyg i praktiken av en gynekolog, och innan du köper det måste du göra en professionell åskådning. När du skapar ett urval av denna typ av optisk enhet bör man uppmärksamma uppsättningen faktorer, vars kostnader inte alls är den viktigaste faktorn. & Nbsp; Man bör dock komma ihåg att ett för lågt pris på ett colposcope kan innebära dålig kvalitet på utförandet, vilket är pejorativt för bildsituationer. , pantografinstabilitet och brist på programvara som möjliggör en enkel bedömning av det visuella materialet som samlas in.

Bildkvalitet borde vara ett kritiskt kriterium, för när man köper ett colposcope har de optiska systemparametrarna det starkaste erkännandet idag. Det är värt att titta närmare på platsen för linser från en given colposkopmodell och titta på om det optiska systemet har flera zoomlägen, liksom ett brett & nbsp; är fokuseringsområdet, dvs att fokusera bilden. Kolposkopets noggrannhet är och en mycket värdefull aspekt, varför pantografarmen måste ge ett fritt, men tydligt steg i något plan. Korrekt balanserad strömavtagararm och användningen av pneumatiska cylindrar av god kvalitet är ytterligare viktiga funktioner för lämplig utrustning.

Om det är en kolposkoplampa, har typiska glödlampor redan blivit anakronistiska, men den höga ljusstyrkan och möjligheten att justeras är fortfarande viktiga. Moderna lysdioder i LED-teknik har lägre energikrav, vilket förlänger lampans livslängd och väljer risken för att värma testfältet. Den sista väsentliga aspekten vid köp av ett colposcope är emellertid produktens ergonomi, eftersom på grund av det gynekologiska yrkets specificitet bör alla funktioner i den aktuella optiska enheten användas med en hand.