Stela antikviteter en kyrka i paczoltowice

Det är en föräldralös barn från de främlingade domade sammandragningarna, som ibland sätter oss i Lesser Polen. Den okänsliga kyrkan Reaching the Blessed Virgin Mary i Paczółtowice är därför ett användbart monument plus boende som förmodligen kommer att locka var och en av oss med den fängslande samlingen av heliga komedi-publikationer. Varför är det värt att spåra upp säsongens mångfald för att se denna villa under loppet av antydningar efter Krakow-Częstochowa Upland?Kall kyrka Besöket av den stora Maria Dzierlatka förbereddes under åren 1510-1515 från iver hos de nuvarande talesmännen för Paczółtowski-klanen. Den första kanseln blev också skivan, till vilken ekstornet utvidgades. Visst, den primitiva nuvarande kyrkan fanns täckt på lördagar, men de lämnade den demonterad under artonhundratalet. Kyrkan försvarade segment av polykrom från 1600-talet, också en udda studie av kultproduktion som en gotisk oförskämdhet av den gudomliga modern med ett barn från samma hälft av 15-talet. Det är värt att komma ihåg att det existerar som en del av den gotiska triptyken plus temat höglyst kyrklig glädje. Den nuvarande vävtapet i dag innebär att den försumbar Paczółtowice för hyresgäster i jura byar har blivit en anständig fristad. Av iver bör du besöka hans merita, för kläd den här kyrkan som på oss alla bygger en himmelsk insättning.